zeker - GarageZeker.nu

'In uw bedrijf draait alles om mensen'

Uw personeel is een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf.

Door ziekte of ongeval kan een medewerker langdurig uitvallen. Om de risico’s van loondoorbetaling te dekken bieden wij u een passende ziekteverzuimverzekering.

Zeker voor mensen

Wij bieden u maatwerkoplossingen die tevens naadloos aansluiten op uw cao. In combinatie met een professionele arbodienst proberen wij uw verzuimrisico te beperken zodat de financiële gevolgen beheersbaar blijven.

Collectieve ongevallenverzekering

Is er sprake van een ongeval waarbij uw personeel blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt? Een ongevallenverzekering keert in beide gevallen een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht de schuldvraag. Tevens is het een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw personeel.

Voor u als ondernemer

Arbeidsongeschiktheids-verzekering
Kunt u door ziekte of ongeval langdurig niet meer werken dan staat alles stil. De kosten gaan door terwijl uw inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u maximaal 80% van uw inkomen verzekeren tot uiterlijk uw AOW-gerechtigde leeftijd.

De premie is geheel fiscaal aftrekbaar. U kunt in grote mate zelf bepalen wanneer de uitkering ingaat en hoelang deze loopt.
Compagnonverzekering
Is afgesproken dat u de aandelen van uw compagnon moet overnemen als uw compagnon onverhoopt overlijdt? Dan biedt de compagnonverzekering een uistekende oplossing.

Voor uw medewerkers

Ziekteverzuimverzekering
Flexibele oplossing op het gebied van dekking en eigen risico (conform cao).
Arbodienst
Proactieve landelijke arbodienst gericht op reïntegratie.
WIA/WGA verzekering
Aanvullende verzekering t.b.v. personeel bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
Collectieve ongevallenverzekering
Verzekering die een vast bedrag uitkeert bij overlijden en/of invaliditeit ten gevolge van een ongeval.
Collectieve ziektekostenverzekering
Collectief voordeel op de ziektekostenverzekering voor uw personeel.